Algemene voorwaarden

Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

DNR2011 (NED)

Op alle werkzaamheden van “Steigertekening.nl bv”  is de DNR 2011 van toepassing (De Nieuwe Regeling 2011: ‘Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur’). Dit is een standaardregeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers op het gebied van ontwerp, advies en management in de bouw.

De DNR is een gezamenlijk initiatief van BNA (de branchevereniging van Nederlandse architecten) en NLingenieurs. De meest recente editie, waarin onder andere aansprakelijkheidsbeperkingen zijn opgenomen, is juli 2013 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 56/2013.

Download de Nederlandse DNR2011

DNR2011 (ENG)

“Steigertekening.nl bv” conducts all its assignments under the applicability of the DNR2011.

New Rules 2011 “Legal relationship client – architect, engineer and consultant). This is a standard arrangement for the conclusion of contracts between clients and contractors in the field of design, consulting and management in construction.

Download the English DNR2011

Steigertekening.nl - de complete engineering van steigers